Techno-Weld menetelmä lyhyesti kuvattuna

On tärkeää että korjattava alue puhdistetaan ruostumattomasta teräksestä tai messingistä valmistetulla harjalla, jotta liitospinnoilta saadaan poistettua kaikki ferriittiset hiukkaset (rauta), joita on mahdollisesti kertynyt työstön yhteydessä poraamisesta, viiloista, leikkurista tms.
TECHNO-WELD puikon sulattavan kuumuuden on tultava itse kappaleesta, aivan kuten juottamisessa. Hitsauskohta on kuumennettava laajemmalta alueelta, ja liekki on pidettävä liikkeessä koko ajan – näin vältetään ylikuumentaminen. Oikea lämpötila löytyy koskettamalla puikolla liitoskohtaa, mutta Techno-Weld puikko on pidettävä pois liekistä! Heti kun alumiinin lämpötila on 380°C, puikko sulaa. Suoraan liitoskohtaa ei tule lämmittää tämän enempää.

Mitä tahansa teetkin, oli se sitten osien liittämistä tai puuttuvan palan kasvattamista, perus työskentelytapa on aina sama. Kunhan liitettävät pinnat on “esitinattu”, voidaan kappaleet liittää, alkaa kasvattaa uutta kappaletta tai tehdä muutoksia. Tarkalla lämmön säätelyllä TECHNO-WELD sadaan pysymään “pastamuodossa” ja suorittamaan karkea muotoilu ennen lopullista koneistusta.

Kuva 1

Kuvassa 1 on kuvattuna sula TECHNO-WELD palko, sekä sen ja alumiinikappaleen välissä oleva oksidikerros. Vaikka oksidikerros poistetaankin alumiinin pinnalta harjaamalla juuri ennen hitsausta, uusi oksidikerros muodostuu heti kun kappale kuumennetaan työskentelylämpötilaan.

Kuva 2

Kuva 2. Alumiinioksidi on erittäin kovaa, ja oksikerros rikotaan raaputtamalla pintaa sulan TECHNO-WELD kerroksen läpi. Raaputtimen tulee olla ruostumatonta terästä. Kun oksidikerrosta on saatu hiukan rikottua, TECHNO-WELD ryömii sen alle, ja TECHNO-WELDin sisältämä mangaani jakaa alumiinioksidin hapeksi ja alumiiniksi, saostaen alumiinin, vapauttaen hapen.

Kuva 3

Kuva 3. TECHNO-WELD sisältää magnesiumia, joka “nappaa” vapautuneen happen, muodostaen magnesiumoksidia joka hyvin kevyenä nousee sulan pinnalle, estäen uuden oksidikerroksen syntymisen. Tämä reaktio synnyttää lämpöä, joka yhdessä 380°C taustalämmön kanssa nostaa sulan lämpötilan yli alumiinin sulamispisteen, jolloin TECHNO-WELD sulautuu yhteen perusmetallin kanssa.

Copyright © Road Machine Oy